12. veljača 2018. | Autor: [email protected]

Grad Varaždin osigurao prehranu siromašnoj djeci

U varaždinskim osnovnim školama neće biti gladne djece jer je Grad Varaždin najsiromašnijim učenicima osigurao prehranu. Zahvaljujući projektu „ŠkolSka PrehranA za Sve –SPAS“ ukupno 371 učenik će svakodnevno u školi dobiti besplatnu užinu ili ručak po minimalnoj cijeni.  Zahvaljujući uspješnoj prijavi projekta,  Gradu Varaždinu je iz europskog fonda odobreno više od 757 tisuća kuna što će biti dovoljno za prehranu siromašnije djece do kraja školske godine.

VIŠE DETALJA O PROJEKTU:

 SUBVENCIJA ŠKOLSKE PREHRANE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

            Na temelju Otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD) „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)“ Grad Varaždin je 20. listopada 2017. godine podnio projektni prijedlog „ŠkolSka PrehranA za Sve –SPAS“. Partneri na projektnom prijedlogu su svih sedam osnovnih škola s područja Grada Varaždina, Katolička osnovna škola Svete Uršule i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin u skladu s utvrđenim i opravdanim potrebama u odgojno-obrazovnim ustanovama.

            Cilj Poziva, kao i prijave Grada Varaždina na Poziv, je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

            Odluka o financiranju našeg projektnog prijedloga „ŠkolSka PrehranA za Sve –SPAS“ donesena je 02. veljače 2018. godine od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projektni prijedlog nam je odobren u maksimalnom iznosu prihvatljiv troškova  757.534,28 kuna od čega je:

aktivnost usmjerena na ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 – nedostatak hrane u iznosu od 750.388,28 kuna;

aktivnost tehničke pomoći u iznosu od 7.146,00 kuna.

            Projektni prijedlog Grada Varaždina je ostvario maksimalnih 20 bodova od ukupnih mogućih 20 bodova, te će se Projektom financirati u 100% iznosu svi podijeljeni obroci i aktivnosti tehničke pomoći.

            Ukupan broj učenika koji će primati obrok financiran iz ovog projekta je 371. Pravo na prehranu jedan učenik (korisnik projekta) može istovremeno ostvariti za besplatnu užinu u punom iznosu, a sukladno važećem cjeniku škole i subvenciju ručka do maksimalno 5,47 kuna.  

            Grad Varaždin je i prijašnjih godina osiguravao besplatne obroke školske kuhinje siromašnoj djeci. Tako se primjerice prošle godine besplatnu užinu u školskoj kuhinji imalo 310 djece čiji su roditelji to zatražili putem ankete za što je potrošeno oko 562 tisuće kuna osiguranih putem zaklade „Hrvatska za djecu“.