04. veljača 2015.

Grad Varaždin ograničava trošenje proračuna

proračun

4.2.2015.- U Gradu Varaždinu od jučer poslijepodne su na snazi mjere privremene obustave izvršenja proračuna Grada Varaždina. Provode se kroz korekciju mjesečnih planova za veljaču i ožujak za 30% u svim upravnim tijelima Grada. U mjesečnim rashodima prioritet imaju ugovorene i zakonske obveze za koje će biti osigurana sredstva, a niti pročelnici niti ravnatelji korisnika proračuna ne smiju preuzimati nove obveze bez dozvole gradonačelnika.
Mjere privremene obustave izvršenja Proračuna vrijedit će  idućih 45 dana. Ukoliko se proračun kroz to vrijeme ne stabilizira, 15 dana prije isteka roka privremene obustave, gradonačelnik će predložiti izmjene i dopune proračuna.
Mjere se uvode zbog nepodmirenih obveza iz 2014. godine, nelikvidnosti i slabijeg priliva sredstava u gradski proračun.  Usporedbe radi, prihodi od poreza na dohodak i prirez poreza na dohodak ostvareni u siječnju 2015.g. iznosili su  8.432.733 kn dok je u siječnju 2014.g. isti prihod ostvaren u iznosu 9.382.018 kn.
U Gradu Varaždinu ista je mjera iz istog razloga na snazi bila i 2012. godine.