09. veljača 2024. | Autor: DD

Grad Varaždin objavio javni poziv za dodjelu sredstava udrugama

Grad Varaždin je u petak, 9. veljače 2024. godine objavio Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini.

Javni poziv, sa svim potrebnim uputama, obrascima i dokumentima objavljen je na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina

 

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-prijavu-programa-projekata-udruga-i-ostalih-neprofitnih-organizacija-2024-11018/

 

Javni poziv za dodjelu financijske potpore objavljuje se u svrhu potpore razvoja civilnog društva u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, mladih, turizma, socijalnog (društvenog) poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, udruga organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija te međunarodne suradnje, a koji svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju javnih potreba na području Grada Varaždina u 2024. godini za određena područja poziva.  Grad je u tu svrhu osigurao financijska sredstva u iznosu 214.600,00 EUR.

Od ove godine, po prvi puta, prijave i dokumentacija za Javni poziv zaprimaju se isključivo putem online obrasca te prijave zaprimljene na neki drugi način kao i zakašnjele prijave neće biti razmatrane.

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 11. ožujka 2024. godine do 10:00 sati.