21. ožujak 2024. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin obilježio Međunarodni dan šuma – stigla uplata prvih 2.000.000 eura bespovratnih EU sredstava za projekt „InterACT Green“

U četvrtak su povodom obilježavanja Međunarodnog dana šuma gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković simboličkom sadnjom drveta na Gradskom kupalištu Drava ukazali na važnost očuvanja i zaštite šuma te sadnje drveća u urbanim sredinama, a ujedno objavili i značajne novosti vezane uz projekt „InterACT Green“ revitalizacije i uređenja dijelova Dravske park šume.

Gradu Varaždinu stigla je obavijest o uspješnom završetku faze inicijacije projekta, što ujedno znači odobrenje isplate predujma od 50 % ukupno odobrenih financijskih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.166.425,60 eura od čega je 80% bespovratnih sredstava sufinanciranih od strane Europske Urbane Inicijative (EUI).

Na prigodnoj sadnji stabla graba i konferenciji za novinare pridružili su im se ravnateljica Javne ustanove Gradski bazeni Jelena Pavleković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Slađana Miočić i direktorica gradske tvrtke Parkovi Jelena Sekelj.

Jelena Pavleković najavila je kako će se na području Gradskog kupališta Drava ove godine orezati krošnje stabala te ukloniti opasna i suha stabla na čija će se mjesta odmah i posaditi nova.

Gradonačelnik Neven Bosilj, na današnji dan kada obilježavamo Međunarodni dan šuma, sa zadovoljstvom je istaknuo kako je Grad Varaždin primio prvu uplatu iz Bruxellesa, pola od iznosa odobrenih bespovratnih sredstava, odnosno 2,1 milijun eura, za projekt „InterACT Green“. „Povezat ćemo Varaždin s Dravom i revitalizirati Dravsku šumu. S Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama i HEP-om smo potpisali sporazume i riješili imovinsko-pravne odnose. Uređivat ćemo staze, na sjecištima staza urediti šumske trgove, urediti riječnu rivu, napraviti park skulptura na kojem će naši umjetnici moći izlagati, a sve sukladno zelenoj politici Europske Unije, s ekološki prihvatljivim materijalima. Na digitalnoj platformi imat ćemo senzore kojim će se mjeriti kvaliteta zraka, tla, svjetlosno zagađivanje. Izuzetno je važno što će naši građani aktivno sudjelovati u tom projektu i moći će se uključiti sa svojim sugestijama, jer najbitnije su nam u cijelom projektu i nastojanju da im približimo Dravu upravo njihove želje.“ – kazao je gradonačelnik.

Pročelnica Miočić zahvalila se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim vodama i njihovim službenicima radi njihove kooperativnosti zbog čega su se u iznimno kratkom roku osigurali svi preduvjeti da se projekt može provoditi. Također je najavila da će građani kroz niz radionica moći dati svoj doprinos projektu. „Koristim priliku da pozovemo naše sugrađane da prate stranice Grada Varaždina i Europske urbane inicijative gdje će biti objavljene sve aktivnosti i da se maksimalno uključe kako bi ovaj prostor oplemenili i učinili što ugodnijim. Cilj je povezati grad s rijekom i povezati grad sa šumom u duhu novog europskog Bauhausa, a to najbolje mogu napraviti naši građani uz našu stručnu podršku.“ – rekla je Slađana Miočić.

 

Detaljnije o projektu „InterACT Green“:

U ponedjeljak, 11. ožujka 2024. godine, održan je prvi radni sastanak projektnog tima na kojem su definirani početni koraci u postupku provedbe projekta „InterACT Green“. Nositelj projekta je Grad Varaždin koji je kao prvi grad iz Hrvatske i jedan od 14 europskih gradova ostvario sufinanciranje projekta iz Europske Urbane Inicijative (EUI). 

Cilj projekta „InterACT Green“ je revitalizacija i uređenje odabranih dijelova Dravske park šume, uređenje staza i šetnica kroz šumu te revitalizacija dravske špice i riječne rive. U realizaciji projekta dizajnirat će se i primijeniti inovativna IT rješenja za upravljanje i nadzor nad šumom za potrebe Grada. Inovativna platforma služit će i građanima koji žele posjetiti šumu ili se informirati o sadržajima na njenom području. Partneri na projektu su Grad Ludbreg, Hrvatski šumarski institut, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Turistička zajednica Grada Varaždina i Javna ustanova Priroda Varaždinske županije.

Revitalizacija urbane šume provodit će se kroz investicije koje uključuju: obalu (riječnu rivu), šumske trgove i staze s urbanom opremom, „Špicu“ s umjetničkim skulpturama te promatračnicu, putokaze i ograde. U fazi projektiranja, kroz proces participacije, sudjelovat će stručna javnost i svi zainteresirani građani putem vođenih radionica. Također, primijenit će se najnovijih dostignuća u krajobraznoj arhitekturi, a sve u skladu s Novim europskim Bauhausom.

Jedna od ključnih značajki projekta je razvijanje IT platforme za što je zadužen  varaždinski Fakultet organizacije i informatike. Platforma će omogućiti digitalno interdisciplinarno upravljanje park šumom, objedinjeno u jedno korisničko sučelje. Građanima  koji žele posjetiti Dravsku park šumu pružat će informacije o šumi, novostima i događanjima, edukativne resurse i interaktivne karte. Gradu Varaždinu platforma će omogućiti upravljanje podacima i njihovu analizu za upravljačke odluke, praćenje stanja okoliša putem senzora za temperaturu, kvalitetu zraka i tla, komunikaciju i upravljanje među svim relevantnim dionicima parka, planiranje i održavanje, GIS interaktivne karte i upravljanje posjetiteljima.

Službena obavijest o uspješnom završetku faze inicijacije, koja je trajala 6 mjeseci, a tijekom koje su ispunjeni svi preduvjeti za finalno odobrenje, stigla je 12. ožujka 2024. godine. Ovo ujedno označava i službeno odobrenje faze implementacije projekta te odobrenje isplate predujma od 50 % ukupno odobrenih financijskih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.166.425,60 eura od čega je 80 % bespovratnih sredstava sufinanciranih od strane Europske Urbane Inicijative (EUI).

Projekt je započeo 1. ožujka 2024. godine i traje tri i pol godine. U utorak, 12. ožujka, održan je i prvi trening za voditelje projekta na temu komunikacije i stručnjaka za inovativne akcije vođen od strane EUI-a. U sklopu nadolazećih projektnih aktivnosti bit će održane brojne interaktivne radionice s građanima, partnerima ali i svim drugim relevantnim dionicima, kako bi ovaj projekt bio što uspješniji.