01. ožujak 2024. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin obilježio Međunarodni dan rijetkih bolesti

Grad Varaždin jučer je povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti koji se obilježava zadnji dan u veljači, osvjetljivanjem HNK u Varaždinu u ružičastu boju, doprinio podizanju svijesti u javnosti o problematici rijetkih bolesti.

Hrvatski savez za rijetke bolesti je krovna organizacija za rijetke bolesti u Hrvatskoj, koja danas okuplja 32 udruge članice i preko 1100 individualnih članova, oboljelih od rijetkih bolesti i članova njihovih obitelji. Jedna od ključnih aktivnosti Saveza je podizanje svijesti javnosti o rijetkim bolestima i problemima s kojima se susreću oboljeli i članovi njihovih obitelji u svakodnevnom životu. U Europi od rijetkih bolesti boluje oko 6-8 % cjelokupne populacije, a u Hrvatskoj je zabilježeno 3.118 osoba s rijetkim bolestima.

Sudjelovanjem u ovakvoj akciji Grad Varaždin želi pomoći u poboljšanju kvalitete života oboljelima od rijetkih bolesti, omogućiti im da se osjećaju uključeno i priznato u društvu te pokazati da brine o potrebama i teškoćama najranjivijih skupina.