03. prosinac 2021.

Grad Varaždin obilježio međunarodni dan osoba s invaliditetom

Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili su Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, a Komisija za ljudska prava je u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. 

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj živi 511 850 osoba s invaliditetom od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika.

Povodom Međunarodnog Dana osoba s invaliditetom Grad Varaždin sazvao je 1. Sjednicu  Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina.

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Varaždina je savjetodavno i stručno tijelo gradonačelnika s ciljem bolje suradnje lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Njegova je zadaća da daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njegovih obitelji te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.

Zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković u ime Gradonačelnika Grada Varaždina Nevena Bosilja danas 3. prosinca 2021. godine u palači Herzer pozdravio je okupljene članove Povjerenstva i naglasio kako će Grad na prijedlog Povjerenstva učiniti sve kako bi se uklonile postojeće arhitektonske prepreke i sufinancirali programi udruga osoba s invaliditetom te na taj način i senzibilizirala javnost za probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. „Grad Varaždin poduzet će sve potrebno kako bi se osobe s invaliditetom osjećale kao punopravni članovi društva u kojem žive“, zaključio je zamjenik gradonačelnika.