28. siječanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin nastavlja financirati program gerontodomaćica

Nakon što se na nacionalnoj razini, radi nedostatka sredstava, prestao provoditi projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“, gradonačelnik dr.sc. Neven Bosilj potpisao je ugovor kojim se na području Grada Varaždina nastavlja financirati program gerontodomaćica kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin. 

Grad Varaždin osigurao je sredstva za financiranje plaća pet gerontodomaćica, dugotrajno nezaposlenih žena, koje svakodnevno pružaju pomoć i podršku u kući starijim i nemoćnim osobama oko nabave namirnica, lijekova, održavanju higijene stambenog prostora te razgovora i druženja kao nezaobilaznog dijela pomoći osobama koje žive same. Svaka od gerontodomaćica brine se za sedam do osam korisnika.

Projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“ provodio se do studenog prošle godine na nacionalnoj razini kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Gradonačelnik Neven Bosilj na završnoj je konferenciji projekta obećao da će Grad Varaždin, ako država uz pomoć EU fondova ne raspiše novi natječaj, osigurati sredstva u gradskom proračunu kako bi se ovaj vrijedan projekt nastavio na području Grada Varaždina. 

„Kao što sam i obećao, Grad Varaždin nastavlja s programom gerontodomaćica. Briga o našim starijim sugrađanima u gradu Varaždinu jedan je od naših prioriteta. Važno nam je da im na svaki način pokušamo pomoći da poboljšamo kvalitetu njihova života, a provođenjem ovog projekta također pomažemo i našim dugotrajno nezaposlenim sugrađankama. Žao mi je što još uvijek nije raspisan natječaj na nacionalnoj razini kako bi se projekt nastavio i nadam se da će se uspjeti iznaći sredstva.“ – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.