13. lipanj 2019.

Grad Varaždin u ITU mehanizmu

Danas je u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova ministrica Gabrijela Žalac uručila Gradu Varaždinu odluku kojom se s Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Odluku je preuzela zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica, a uz Grad Varaždin odluke su uručene i Gradu Bjelovaru i Gradu Sisku. Tako će uz postojećih sedam gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod, Pula) priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju dobit još ukupno sedam gradova – Varaždin, Bjelovar, Sisak, Karlovac, Dubrovnik i Vinkovci.

„Zahvaljujući ovoj odluci, Grad Varaždin postaje jedno od urbanih središta, kojima se otvaraju novi izvori financiranja bespovratnim novcem iz EU. I ne samo to. Zahvaljujući ovoj odluci, Varaždin će biti predstavničko tijelo EU tako da će, u suradnji s nadležnim ministarstvom, moći raspisivati natječaje i provoditi višemilijunske razvojne projekte, kao što su eko resort na Dravi, rotor kod  Kućanske rampe, centar kreativnih industrija u Kinu Dom, vojarna u Optujskoj ili pak obnova Staroga grada budući da potonje spada u program stavljanje baštine u funkciju turizma“ istaknula je zamjenica Sandra Malenica.

Do sada su u Hrvatskoj ITU mehanizmom bili obuhvaćeni samo veći gradovi. Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukama gradovi Bjelovar, Sisak i Varaždin imati će mogućnost biti proglašeni područjima na kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja i koristiti sredstva europskih fondova namijenjena održivom urbanom razvoju.