30. ožujak 2015.

Grad Varaždin i 5 gradskih tvrtki uvode mjere oprosta duga

press oprost duga

30.3.2015. – Od 2. travnja Grad Varaždin i gradske tvrtke Vartop, Parkovi, Čistoća, Varkom i Gradska tržnica primjenjivat će mjere otpisa duga građanima u Hrvatskoj.  najavljeno je na konferenciji za novinare, na kojoj su prisustvovali gradonačelnik Goran Habuš te direktori spomenutih tvrtki. Ova privremena mjera obuhvaća socijalno ugrožene građane, te će Grad i trgovačka društva u njegovom vlasništvu pokazati društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost za tešku situaciju u kojoj su se našli građani čiji je ukupan iznos duga zaključno s danom 30. rujna 2014. najviše 10.000,00 kuna, a imaju blokiran račun duže od godinu dana. Oprost duga uz dužnike koji su primatelji zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine, moguć je i građanima čija mjesečna primanja posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva.  Građani mogu ovo pravo ostvariti tako da na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom u FINU od 2. travnja 2015. provjere jesu li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za oprost duga. Ukoliko su na popisu, uz predočenje osobne iskaznice mogu zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u Centru za socijalnu skrb Varaždin. Nakon što građanin ustanovi da je na popisu dužnika, ispunjeni Zahtjev za otpis duga (nalazi se na web stranicama FINA-e, njenim poslovnicama, u centrima za socijalnu skrb, web stranicama ministarstva i Vlade RH) te ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi i potvrdu općinskog suda o vlasništvu nekretnina, dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru prema mjestu prebivališta, koji u roku od 15 dana od primitka navedene dokumentacije treba utvrditi ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete. Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj uvjete, dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Podnošenjem Zahtjeva dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od 3 godine u slučaju otpisa duga ili jednu godinu u slučaju odgode ovrhe. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik odlučuje o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis dugova. Odobri li vjerovnik Zahtjev, o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU.