16. siječanj 2015.

Grad Varaždin dobio još jednu sudsku presudu

pravda

16.1.2015.- Nakon što je Trgovački sud u Varaždinu dana 18.lipnja 2014. godine donio djelomičnu presudu kojom je utvrdio ništetnost Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje, broj 352/08, sklopljen između Varkoma d.d. i T7 VIS d.o.o. te I. dodatka tom Ugovoru sklopljen između Varkoma d.d., T7 VIS d.o.o. i Grada Varaždina, danas je donijeta presuda kojom je naloženo T & H Invest d.o.o. (prije T7 VIS d.o.o. i Održivi razvoj d.o.o.) da Gradu Varaždinu isplate iznos od 8.299.675,92 kn zajedno s pripadajućim zateznim kamatama. Ujedno je utvrđeno da Varkom i T & H Invest d.o.o. solidarno naknade Gradu Varaždinu parnični trošak u iznosu od 1.594.474,00 kn.

Tekst presude pogledajte ovdje.