12. ožujak 2024. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin dobio 100 % EU sredstava za izradu 7 prostornih planova

Prostorni planovi Grada Varaždina postaju digitalizirani, dostupni i vidljivi svim građanima.

Grad Varaždin dobio je Obavijest o odabiru za financiranje izrada i donošenja izmjena i dopuna prostornih planova.

Odobrenje ovog financiranja proizašlo je iz Poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, otvorenog 1. veljače 2024. godine za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100 %, a Grad Varaždin prijavio je iznos od 150.000 EUR.

Ovaj korak označava važan trenutak u planiranju razvoja grada, pruža temelj za daljnje usklađivanje s potrebama i zahtjevima suvremenog urbanog okruženja te samim time pridonosi poboljšanju kvalitete života naših građana. Odobreni planovi obuhvaćaju širok spektar područja i aspekata urbanog planiranja, uključujući Prostorni plan uređenja Grada Varaždina, Generalni urbanistički plan grada Varaždina, Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, Urbanistički plan uređenja zone 'VIS Konfekcija' u Varaždinu, Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra grada Varaždina i Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskog groblja.

Cilj je potaknuti izradu prostornih planova nove generacije kako bi se olakšale, osuvremenile, unificirale i digitalizirale procedure izrade prostornih planova. Također, uspostavom platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga, smanjuje se opterećenje građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Ovaj poziv dio je šireg okvira ulaganja C2.3.R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.