27. lipanj 2023. | Autor: dd

Grad Varaždin će sufinacirati varaždinske obrtnike i poduzetnike - izlagače na Špancirfestu

Dobra vijest za sve koji žele izlagati na Špancirfestu, a imaju registrirane obrte ili OPG-ove u Varaždinu. Grad Varaždin je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“ MJERA_1 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji „Špancirfest“.

S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja te poticanja poduzetništva i obrtništva, Grad Varaždin dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačno predstavljanje Izlagača s područja Grada Varaždina na prostorima odvijanja manifestacije „Špancirfest 2023.“ Pod pojmom Izlagač podrazumijeva se zakupoprimac koji će zakupljeni izlagački prostor na manifestaciji koristiti za izlaganje i prodaju proizvoda tradicijskih obrta, rukotvorina, umjetničkih djela, nakita, igračaka, slastica, hrane pripremljene po tradicionalnim receptima, suvenira i slično te pružanje ugostiteljskih usluga. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva sa sjedištem u Gradu Varaždinu, obrtnici sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Varaždina te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište i obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina. Visina financijske potpore iznosi 50% troškova zakupa prostora bez PDV-a, a najviše do 1.300,00 eura po Izlagaču. 

Obrasci za prijavu na Poziv dostupni su na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina, a krajnji rok za dostavu prijava je 1. rujna 2023. godine do 12 sati, bez obzira na  način dostave.

Više detalja o uvjetima i načinu prijave potražite na:

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-podnosenje-prijava-sufinanciranje-dijela-troskova-izlaganja-manifestaciji-spancirfest-10517/