05. lipanj 2020. | Autor: ddretar

Grad Varaždin će pomoći udruzi invalida rada

Izaslanstvo Udruge invalida Grada Varaždina u petak je u Gradskoj vijećnici primio gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok. 

Predsjednik udruge Vladimir Detoni, počasni predsjednik Milan Škvorc i tajnik udruge Miroslav Melnjak su gradonačelnika izvijestili o svojim aktivnostima godišnjim planovima te zamolili za pokroviteljstvo.

Udruga invalida rada Grada Varaždina je nestranačka, neprofitabilna udruga s humanitarnim ciljevima. Okuplja oko 350 članova pretežno iz Varaždina, ali i drugih okolnih općina i gradova te brine o promicanju interesa onih osoba koje su stekle invaliditet kao posljedicu u obavljanju radnih obaveza. Udruga organizira sastanke, tjedna druženja i savjetovanja te druge oblike pravne,  financijske,  materijalne i liječničke pomoći.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok naglasio je da Grad trajno pomaže i skrbi o osobama s invaliditetom. Obećao nastavak pružanja svih oblika pomoći, pokroviteljstvo i suradnju s gradskim ustanovama i tvrtkama u ostvarivanju svih njihovih projekata.