05. srpanj 2012.

GRAD RASPISAO NATJEČAJ ZA ZBRINJAVANJE SMEĆA

 05.07.2012. - Grad Varaždin je u petak 29. lipnja 2012. godine u Narodnim novinama objavio „Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja grada Varaždina“. Riječ je praktično o javnom natječaju za odabir poduzeća koje će na najpovoljniji način obraditi i trajno zbrinuti varaždinsko smeće. 

Nakon što građani u svojim dvorištima već izdvoje sekundarne sirovine: papir, staklo i plastiku, takozvani miješani komunalni otpad kojeg Varkom svakodnevno skupi u gradu Varaždinu izabrani koncesionar bi trebao preuzimati na lokaciji Motičnjak svaki dan osim nedjeljom. Natječajem je predviđeno da koncesionar na lokaciji Motičnjak osigura adekvatne spremnike te opremu za preuzimanje i manipulaciju komunalnim otpadom poput kontejnera za prešanje i utovar te vozila za transport i slično te da bude spreman prihvatiti 50 tona otpada dnevno. Nakon preuzimanja na Motičnjaku, o samim koncesionarima ovisi na koju će lokaciju odvoziti preuzeti otpad i na koji način će ga odlagati .

Rok za dostavu ponuda je do utorka, 31. srpnja 2012. godine do 11 sati kada bi trebalo biti i otvaranje ponuda u Gradskoj vijećnici. Nakon otvaranja ponuda te njihove ocjene, odluku o odabiru najpovoljnije donijeti će Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici koja bi trebala biti održana ubrzo nakon otvaranja ponuda. Po donošenju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, započet će rok mirovanja od 15 dana nakon kojega se s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem može sklopiti Ugovor o koncesiji. Rok na koji se daje koncesija je 5 godina od potpisivanja ugovora ili kraće što ovisi o Zakonu kojim će biti određeno drugačije zbrinjavanja otpada, odnosno o početku rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Piškornici.
Svi zainteresirani ponuditelji mogu podići dokumentaciju za davanje koncesije u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina  na Trgu slobode ili zatražiti da im se ta dokumentacija dostavi poštom.
Iako postoji pravna mogućnost da se cijeli postupak odulji zbog žalbi predviđenih Zakonom o koncesijama i postupkom javne nabave, u Gradu Varaždinu nadaju se kako će cijeli postupak biti okončan u najkraćem zakonskom roku te da će koncesionar vrlo skoro moći početi zbrinjavanje otpada, što znači krajem kolovoza.