03. srpanj 2012.

GRAD PONOVO SAMOSTALNO ODLUČUJE U PARKOVIMA

PARKOVI LOGO

03.07.2012 - Skupština dioničkog društva Parkovi izmijenila je odredbe statuta koje omogućavaju da Grad Varaždin ponovo samostalno može donositi one odluke kojem mu Zakon o trgovačkim društvima dozvoljava. Na sjednici skupštine dioničkog društva Parkovi, održanoj u utorak 26. lipnja, promjenama statuta Grad Varaždin stekao je pravo odlučivati o trgovačkom društvu kojeg je osnovao za obavljanje komunalnih djelatnosti  od interesa za građane Varaždina. Grad Varaždin vlasnik je 64 posto udjela u dioničkom društvu Parkovi. Ostale udjele imaju mali dioničari koji su ih stekli u procesu privatizacije. Najveći mali dioničar Parkova ima 23 posto udjela i do sada je bez njega bilo gotovo nemoguće donositi odluke.
Naime, na skupštini Parkova prije gotovo 6 godina, točnije 19. svibnja 2006. godine izmijenjen je statut društva na način da je za donošenje svih odluka potrebna dvotrećinska većina. Takvom  odlukom od prije šest godina, Grad Varaždin je kao većinski vlasnik izgubio mogućnost samostalnog donošenja odluka koje mu inače Zakon o trgovačkim društvima omogućava. Tako su prema starom statutu za sve odluke uz glasove Grada Varaždina bili potrebni glasovi malih dioničara.
Vodeći se principom općeg dobra u interesu građana Varaždina, aktualna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Goranom Habušom nije se mogla složiti s takvom pozicijom u kojoj je manjina dioničara mogla uvjetovati donošenje važnih odluka. Navedenim promjenama statuta gradska vlast, unatoč činjenici da nije 100-postotni vlasnik i da su Parkovi dioničko društvo, uspjela je vratiti prvo odlučivanja o poduzeću koje brine o gradskom zelenilu, parkovima i uređenju groblja. Takva odluka, ocjenjuje se u Gradu Varaždinu, bitna je pretpostavka za stabiliziranje poslovanja Parkova, a time i za zadržavanje visokog standarda održavanja zelenih površina i groblja prema čemu je Varaždin jedan od najuređenijih gradova Hrvatske.