29. siječanj 2015.

Grad nastavlja sa sufinanciranjem obnove krovišta i pročelja u centru Varaždina

press habuš i sambolec

29.1.2015. - „Grad Varaždin i ove godine nastavlja s Programom  sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Varaždina.“- najavio je na današnjoj konferenciji za novinare varaždinski gradonačelnik Goran Habuš. Program je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima ili suvlasnicima građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze se na području grada ili se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Varaždina. Prijavu može podnijeti vlasnik, predstavnik suvlasnika ili upravitelj građevina, a program mora obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja i krova građevine osim u slučaju kada krov već nije saniran, a maksimalan iznos sufinanciranja je 50.000 kuna. Javni poziv  i sva popratna dokumentacija objavljeni su na web stranici Grada.
Iako je rok za prijave 27. veljače, gradonačelnik je najavio kako će se novi Javni pozivi za sufinanciranje sanacije krovišta i pročelja u centru Varaždina raspisivati sve dok bude interesa, odnosno dok se ne potroši planiranih 500.000 kn za tu namjenu.
„S programom obnove krovišta i pročelja nastavljamo kako bismo Varaždincima dali mogućnost da urede pročelja u centru grada. U odnosu na prošlu godinu, povećali smo i maksimalan iznos sufinanciranja i ukupan iznos sredstava za ovu namjenu.“ – rekao je gradonačelnik Habuš, dodavši kako će Grad Varaždin i sam ove godine obnoviti pročelja zgrada na Trgu slobode 10 i na raskrižju Kukuljevićeve i Preradovićeve.
 

Ovdje možete pogledati granice Kulturno - povijesne cjeline grada Varaždina na koju se odnosi Program obnove krovišta i pročelja.