12. siječanj 2024. | Autor: dd

Grad brine o sigurnosti pješaka i biciklista

Grad Varaždin pojačanim aktivnostima povećava sigurnost pješaka i biciklista, posebice na kritičnim točkama na gradskim ulicama. Tako su nedavno postavljena nove kamere za kontrolu prometa u Ulici Zrinskih i Frankopana, a  na Banfici su  modernom LED rasvjetom osvijetljeni pješački prijelazi preko prometnicama s velikim intenzitetom prometa.

U Koprivničkoj ulici osvijetljena su dva pješačka prijelaza: kod raskrižja sa Preloškom ulicom i kod raskrižja sa Vukovarskom ulicom. Stupovi su se postavili na središnji razdjelni otok (vodeći računa da ne ometaju prolaz pješacima), a konzole na koje je montirana rasvjeta pješačkih prijelaza su postavljene na način koji omogućava rasvjetu cijele širine prometnice. Rasvjeta pješačkih prijelaza se uključuje zajedno sa javnom rasvjetom, a upozoravajuća treptajuća svjetla su uključena tokom cijelog dana. Nabavu i montažu cjelokupne opreme je odradila tvrtka ELCON d.o.o, Međimurska 2, 42000 Varaždin, vrijednost isporučene robe je 24.775,30 eura (bez PDV-a).

 

Dodatno osvjetljavanje prijelaza koje koriste građani tog dijela grada, pješaci i biciklisti, značajno podiže nivo sigurnosti sudionika u prometu te vozačima omogućava pravodobno uočavanje osoba koje prelaze prometnice. Grad Varaždin permanentno vodi brigu o sigurnosti pješaka i biciklista te u tom smislu poziva građane da slobodno upozore na mjesta i situacije u prometu kojima je ugrožena njihova sigurnost.

 

Temeljem takvih saznanja, dužnosnici Grada Varaždina su u razgovoru s predstavnicima PU Varaždinske zatražili jaču kontrolu prometne policije na pojedinim relacijama na kojima učestalo neki kamionski prijevoznici krše zabranu prometovanja kroz taj dio grada I time ugrožavaju sigurnost pješaka i biciklista. Naročito se to odnosi na prometnice koje prolaze kroz Banficu na kojima vrijede zabrane kamionskog prometa.