11. studeni 2020. | Autor: ddretar

Garancija zdrave pitke vode

Varaždinci mogu biti sigurni da piju zdravu, pitku vodu iz svojih vodovoda – zaključak je to konferencije za novinare održane u srijedu na vodocrpilištu u Bartolovcu.

Gradonačelnik Grada Varaždin dr.sc. Ivan Čehok i njegov zamjenik Zlatan Avar, doc. dr.sc. Željko Bunić direktor Varkoma i tehnički direktor Marijan Cesarec novinarima su predstavili novo filtersko postrojenje s aktivnim ugljenom kojim će u slučaj potrebe iz vode biti filtrirana sva eventualna onečišćenja.

Pohvale vodstvu, inženjerima i djelatnicima Varkoma koji su sami konstruirali i izveli uređaj izrekao je gradonačelnik  Čehok i dodao: Ovo je jedno rješenje koje nam osigurava sigurnost od zagađenja tetrakloretenom, a može se prilagoditi i za druge potrebe kao što je primjerice denitritizacija. Vodocrpilište nam osigurava kvalitetnu pitku vodu. Ističemo da Varaždinci piju kvalitetnu pitku vodu, nema nikakvih havarija ni štetnih utjecaja. Ovakve tehnološke inovacije i investicije potvrđuju da Varkom stalno brine o kvaliteti vode pa sa sigurnošću možemo reći ako bi se i pojavilo onečišćenje mi bi to mogli prevenirati i spriječiti.

 

Tehnički direktor Varkoma Cesarec je dao potrebno objašnjenje: Kontrolnim ispitivanjem kvalitete vode tijekom 2014. godine na jednom od bunara i piezometarskih bušotina vodocrpilišta Bartolovec pronađena je povišena koncentracija  lakohlapljivih organskih otapala - tetrakloretena. Bunar Zd-6 je odmah iskopčan iz vodoopskrbnog sustava, sve do izgradnje privremenih filterskih postrojenja posuđenih iz zagrebačkog vodovoda.

 

Ponovno zagađenje tetrakloretenom na zagrebačkom vodocrpilištu Sašnak, ukazala je na potrebu za investicijom u vlastito filtersko postrojenje, a prema izvršenim prethodnim analizama i istraživanjima utvrđeno je da se većina hlapljivih ugljikovodika kao što su trikloreten, tetrakloreten i drugi mogu ukloniti iz vode ovakvim najjednostavnijim postupkom - tehnologijom aeracijom vode, adsorpcijom aktivnog ugljena ili kombinacijom ovih postupka.

 

Izgradnjom novih vlastitih filtarskih jedinice za filtraciju vode, poduzet je još jedan korak ka visokoj sigurnosti i dostupnosti kapaciteta zdrave vode za piće u slučaju zagađenja. Sustav je projektiran sa dva filterska spremnika svaki kapaciteta pročišćavanja Q = 50 l/s, tako da po potrebi termičke reaktivacije aktivnog ugljena ili održavanja prve filterske jedinice, onaj drugi može preuzeti proces filtracije, odnosno u slučaju potrebe oba mogu biti u paralelnom radu i povećati kapacitet filtracije.

 

Zbog pojačane kontrole rada postrojenja i samog crpilišta, izrađen je terminski plan uzorkovanja i mjerenja kvalitete vode u piezometrima i zdencima te, mada je koncentracija tetrakloretena  u sirovoj vodi prema Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u dozvoljenim granicama, filtersko postrojenje dodatno uklanja onečišćenje organskim otapalima što i potvrđuju sve provedene analize.

 

Vrijednost investicije je 2,5 milijuna kuna.