29. ožujak 2018.

Galerija moderne umjetnosti Varaždin - pripreme

Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok jučer je u Gradskoj vijećnici primio g. Vladimira Malogorskog, poznatog varaždinskog poduzetnika, kolekcionara i donatora velike zbirke umjetnina Gradu Varaždinu, gospođu Biserku Rauter Plančić, ravnateljicu Moderne galerije u Zagrebu, prof.dr.sc. Zvonka Makovića, istaknutog povjesničara umjetnosti  te Ljerku Šimunić, savjetnicu  Gradskog muzeja Varaždin.

Tema razgovora bile su pripreme oko ustanovljenja Galerije moderne umjetnosti u Varaždinu  koja bi primila i prikazala vrijedne umjetnine Malogorskog koje su još 2003. godine donirane Gradu Varaždinu. Gospodin Malogorski, stručnjaci s područja umjetnosti i gradonačelnik, složili su se da je prvi korak stručno vrednovanje umjetnina te da se paralelno provode sve pripreme radnje i pravne i estetske kako bi se umjetnine mogle izložiti i pokazati hrvatskoj javnosti. Grad Varaždin i stručnjaci s područja umjetnosti pružit će punu potporu ovom projektu Galerije moderne umjetnosti Varaždin - zbirke Malogorski.