28. lipanj 2021.

EUROPSKI PROJEKT „MOVING FORWARD IN EUROPE WITH VOLUNTEERING“ U GRADU VARAŽDINU

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina, gospođa Zdravka Grđan danas, 28. lipnja 2021. godine  u prostorima Kina GAJ ispred Grada Varaždina pozdravnim govorom na engleskom jeziku otvorila je trodnevno događanje koje će se u sklopu europskog projekta pod nazivom „Moving Forward in Europe with Volunteering“,  u okviru  programa Europa za građane održati u Gradu Varaždinu od 28. lipnja do 30. lipnja.

Pučko otvoreno učilište Varaždin nositelj je navedenog projekta čija vrijednost iznosi 95.760,00 eura. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, gospođa Lana Velimirović Vukalović predstavila je projekt na engleskom jeziku okupljenima. Zemlje partneri na projektu su Hrvatska, Bugarska, Italija, Slovenija i Srbija.

Riječ je o projektu koji promiče aktivno građanstvo i volontiranje, posebno u doba pandemije COVID 19. Projekt ima cilj povećati angažman građana u volonterskim akcijama koje se odnose na civilnu zaštitu, socijalnu uključenost, kulturu, obrazovanje i zapošljavanje.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina naglasila je kako je volontiranje od velikog značaja, posebice u vrijeme pandemije COVID 19 te kako je Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin pokazalo svu važnost i značaj volontiranja za vrijeme pandemije. Grad Varaždin i dalje će podržavati sve inicijative i oblike volontiranja na dobrobit zajednice u cjelini.