07. prosinac 2018. | Autor: Maja Hrešć

EU za građane 2018

Izvješće o provedbi projekta EU za državljane 2018 DS4S – Digitalno pripovijedanje za seniore. 

DS4S: Digitalno pripovijedanje za seniore

Projekt DS4S jedan je od projekata Europe za građane, iz mjere Bratimljenje gradova, usmjeren na izradu novih međukulturnih digitalnih sadržaja u obliku tri videozapisa, koji se temelje na lokalnim mitovima sudionika u projektu. U projektu sudjeluju Ljudska univerza Ptuj (Slovenija), Ljudska univerza Ormož (Slovenija) i Pučko otvoreno učilište Varaždin (Hrvatska). Cilj projekta DS4S sastojao se u zapisivanju priča koje još uvijek nisu zabilježene u digitalni oblik, što znači da se pokušalo pomoću inovativnih načina ispričati lokalne priče, s naglaskom na zanimljive osobe iz prošlosti partnerskih gradova.

Projekt je proveden međugeneracijski, a u istom su sudjelovali volonteri i umirovljenici s ciljem podizanja digitalne kompetencije starijih osoba i usavršavanja socijalnih vještina volontera, poticanja aktivnog stanovništva i jačanja regionalnog turizma.

Uporaba digitalne tehnologije za pričanje lokalnih priča je potpuno neiskorištena, iako su to gradovi s izrazito zanimljivom prošlošću. Postoje zajednički povijesni "mitovi", koji kruže kao "činjenice", ali do danas još nisu zapisani i predstavljeni javnosti. Zbog toga je uporaba digitalne tehnologije dobrodošla.

Ova brošura pruža kratak prikaz provedenih aktivnosti, fotografije i opise radionica, a posebna pozornost posvećena je završnom događaju koji se održao u Varaždinu (Hrvatska) u petak, 2. listopada 2018. godine. Na istom je sudjelovalo više od 230 sudionika s obje strane granice.


Radionice u Ljudskoj univerzi Ptuj

11. - 13. 09. 2018.
Mentor: Simon Macuh
Ko-mentor: Tanja Božič
Sudionici: Cecilia Bernjak, Hilda Čeh, Hedvik Sokolovič, Želimir Sarić, Ivan Donik, Dušan Šilak, Slava Šarc, Renata Horvat, Manja Fras

Video produkcija lokalne priče Ptujski Romeo i Julija.
Sudionici radionice su pretvorili priču u animirani video. Pod nadzorom mentora prvo su upoznali proces snimanja, pripremili scenarij, napravili figure i scenu iz slanog tijesta, snimili zvučnu podlogu i prilikom toga se dobro zabavili.


Radionice u Ljudskoj univerzi Ormož

11. - 13. 09. 2018.
Mentor: Simon Macuh
Ko-mentor: Marina Korpar
Sudionici: Irena Braučič, Marija Lah, Vladimir Kostanjevec, Matilda Aleksić, Aljozija Rotar, Milena Zorčić, Ana Ratek, Frida Lukner

Snimanje “Nekoliko kratkih priča o grofici Irmi“ u Ormožu je pobudilo veliko zanimanje. Privuklo je ljude koji su osobno poznavali groficu i koji su rado ispričali zanimljive detalje iz njezinog života. Snimanje je, pod stručnim vodstvom mentora, za sudionike bio poseban tehnički i kreativni izazov kojeg su se rado prihvatili. Prema iskazanom interesu, priča o posljednjoj ormoškoj grofici i dalje će se pričati.


Radionice u Pučkom otvorenom učilištu Varaždin

11. - 13. 09. 2018.
Mentori: Bojana Barlek, prof. Rajko Guščić, prof.
Sudionici: 15 učenika 1. Gimnazije Varaždin

Pod stručnim vodstvom mentora učenici 1. Gimnazije Varaždin upriličili su kratki prikaz iz priče koja se temelji na balovima grofice Suzane Malatinsky iz 18. stoljeća. Kako bi priča bila što vjerodostojnija učenici su se dosjetili posuditi povijesne kostime Hrvatskog nacionalnog kazališta u Varaždinu, a kao mjesto radnje nakon nekoliko proba u Gimnaziji odabrali su dvoranu palače Sermage u Varaždinu. Sve su snimili na video i naučili kako napraviti kratak video film koji je kasnije pogledala grupa umirovljenika čitajući prije toga priču o grofici Suzani.


Završno događanje u Varaždinu, 2. listopada 2018. godine

Međunarodno završno događanje projekta organizirano je 02.10.2018. u Varaždinu (Hrvatska). Isti je bio namijenjen predstavljanju projektnih rezultata, informiranju šire javnosti i lokalne politike te predstavljanju tri videozapisa nastalih na temelju odabranih priča u gradovima partnerima.
U tu svrhu, partneri iz POU Varaždin poduzeli su sve potrebne predradnje za kvalitetnu provedbu završnog događaja, koji je bio obogaćen bogatim kulturnim programom.
Događaj je započeo dolaskom sudionika iz Ormoža i Ptuja u Varaždinu i susretom s kolega iz Varaždina u restoranu Raj. Nakon kraćeg druženja i osvježenja sudionici su bili podijeljeni u četiri grupe te su uz stručno vodstvo razgledali muzeje u Starom gradu i palači Sermage. Glavno događanje održalo se u kinu GAJ. Nakon prijave, sudionici su dobili promotivne materijale i smjestili se, nakon toga su uslijedili pozdravni govori ravnateljice POU Varaždin gđe Lane Velimirović Vukalović, direktorice Ljudske univerze Ormož gđe Viki Ivanuše i predstavnice Ljudske univerze Ptuj gđe Tanje Božić. Osim uvodnih govora, sve tri govornice predstavile su i rezultate projekta. Nakon toga uslijedio je kulturni program učenika Glazbene škole u Varaždinu koji su izveli nekoliko glazbenih točaka te predstavljanje rezultata projekta sva tri partnera. Ljudska univerza Ptuj predstavila se snimkama priča na terenu i animacijama izrađenih na temelju tih priča, Ljudska univerza Ormož snimkama priča starijih sudionika, a POU Varaždin filmom snimljenim u povijesnim kostimima. Nakon završetka glavnog događaja predstavnice partnerskih organizacija izrazile su svoje zadovoljstvo partnerstvom i odlično provedenim projektom, koji je premašio sve postavljene ciljeve. Također su izrazile spremnost i želju za sudjelovanjem u novim zajedničkim projektima. Događaj i izvođače moderirao je Dušan Šilak iz Ljudske univerze Ptuj. Ručak je bio u restoranu RAJ. To je bila prilika za međusobno upoznavanje, sklapanje novih poslovnih partnerstava i razmjenju mišljenja. U 16 sati sudionici iz Ormoža i Ptuja pozdravili su se s prijateljima iz Varaždina i uputili svojim kućama. Na događaju je sudjelovalo 238 ljudi, iz Slovenije oko 181, 90 iz Ptuja i 91 iz Ormoža, a 57 sudionika bilo je iz Varaždina. Sudjelovanje slovenskih sudionika na završnom događaju u Varaždinu osiguralo je autobusno poduzeće Arriva Štajeska kao najpovoljniji ponuđač. Odlasci i dolasci sudionika u Ptuju i Ormožu odvijali su se ispred Željezničkog kolodvora Ptuj i Autobusne stanice Ormož.


O završetku projekta
Projekt DS4S omogućio je razvoj i produkciju inovativnih priča s naglaskom na zanimljive događaje iz prošlosti partnerskih gradova. Partneri su u tu svrhu na radionicama pripremili scenarij, video i audio materijal, te ga produkcijski obradili. Cilj radionica sastojao se u digitalnom pričanju priča, pomoću osnovnih informacijskih alata iz videozapisa snimljenih pametnim telefonima.
U prošlom projektu (PBP: Present based on the past), prikupljene su zanimljive, ali nepoznate lokalne priče, koje su objavljene u pisanom obliku, što je bio temelj za digitalnu nadogradnju. Osobne priče, iako zanimljive kao takve, obično nisu dio kulturne baštine i prepuštene su zaboravu. DS4S to sprječava i priča priče u digitalnom videozapisu.
Poseban cilj bio je animirati umirovljenike i povećati njihovo uključivanje u nove medije, demistificirati pametne telefone i digitalne tehnike uz pomoć mentora.
Projekt je u lokalnom okruženju naišao na velik interes, jer je više od 250 ljudi pohađalo radionice i sudjelovalo na završnom događaju. Vjerujemo da smo s odgovarajućom temom i provedbom, građane potaknuli da razmišljaju o vlastitoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti s obje strane granice, što nam daje optimizam kada razmišljamo o budućoj suradnji.
Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali u projektu i projektnim aktivnostima. Vaš veliki interes daje nam vjetar u leđa za nove projekte koji su i bit će namijenjeni upravo vama. Također treba zahvaliti i svim organizacijama koje su sudjelovale u projektu, institutima, udrugama i naposljetku partnerima LU Ormož i POU Varaždin, a posljednjem za odličnu organizaciju završnog događaja.

Projekt je financirala  EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu) iz programa EU za građane.

 

Sažetak rezultata DS4S