18. lipanj 2019.

Elektroničko glasovanje_Baraka_Erasmus+

Grad Varaždin u suradnji s inicijativom Varaždin za Europsku prijestolnicu mladih 2022. provodi kratki upitnik koji je dio aktivnosti u sklopu projekta Baraka za dijalog (Erasmus+).

Cilj je prikupiti rezultate o motiviranosti dijela građana (s fokusom na mlade) za sudjelovanjem u elektroničkom glasovanju te bi li elektroničko glasovanje bio jedan od elemenata za povećanjem participacije na izborima.

 

Elektroničko glasovanje neke zemlje u određenom obliku provode i više od desetljeća (npr. Estonija), a sam koncept obuhvaća više različitih sustava glasovanja. Elektronički sustavi glasovanja pojavili su se 1960-ih godina uvođenjem perforiranih kartica. Umjesto zaokruživanja željenog kandidata na glasačkom listiću, svaki glasač posebnim alatom na unaprijed pripremljenim karticama uklanja perforaciju uz željeni izbor, a po završetku glasovanja računalo opremljeno čitačem kartica prebrojava glasove i ispisuje rezultat.

 

GLASAJ OVDJE