15. studeni 2023. | Autor: Maja Hrešć

Edukativna manifestacija za građane u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite u srijedu je na Trgu kralja Tomislava te u Pavlinskoj ulici u Varaždinu održana edukativna manifestacija povodom obilježavanja Dana smanjenja rizika od katastrofa (SROK).

Obilježavanje se provelo u sklopu EU projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ kojeg Ravnateljstvo civilne zaštite provodi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Podršku projektu, uz pročelnika Područnog ureda civilne zaštite Varaždin Ivicu Matošića, iskazali su gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec.

Za sve zainteresirane posjetitelje predstavljeni su modeli poplava, potresa i klizišta, posebno izrađeni radi edukacije i podizanja svijesti građana, odnosno djece, kao i novonabavljeni simulator potresa od strane Ravnateljstva civilne zaštite. Također, mogli su razgledati opremu koju koriste žurne službe.

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj istaknuo je da je i ovo događanje primjer dobre suradnje Grada Varaždina i Varaždinske županije te operativnih snaga sustava civilne zaštite. „Ovdje se zajedno predstavljaju službe civilne zaštite grada Varaždina i cijele županije, kojima koordinira Stožer civilne zaštite, tako da naši sugrađani mogu biti u potpunosti mirni u slučaju nepogoda ili, ne daj Bože, bilo kakvih katastrofa.“ – rekao je gradonačelnik. 

„Danas smo ovdje izložili opremu više žurnih službi koju smo predstavili prvenstveno učenicima petih i šestih razreda osnovnih škola, kao i svoj ostaloj djeci i građanima. Postavljene su i „makete“ poplave, klizišta i potresa s ciljem edukacije i podizanja svijesti djece i mladih o potrebi smanjenja rizika od katastrofa. Svakodnevno vidimo da su posljedice klimatskih promjena sve izraženije zbog čega predviđamo da će u budućnosti biti više nepogoda, na koje se moramo pripremiti.“ – istaknuo je Ivica Matošić, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin. 

„Žurne službe u Varaždinskoj županiji dobro su organizirane i na svaki izazov su spremno i profesionalno odgovorile te pritom brinule o maksimalnoj sigurnosti građana. Da bismo štete bilo koje vrste sveli na minimum, kontinuirano treba raditi na edukaciji građana, a posebno je važna edukacija najmlađih. Zato je doista vrijedan ovaj projekt putem kojeg se djecu na njima primjeren, ali i zanimljiv način educira o prirodnim nepogodama i katastrofama.“ – kazala je zamjenica župana.