01. ožujak 2024. | Autor: Maja Hrešć

Dvodnevni međunarodni skup „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi“ na Sveučilištu Sjever

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Lovro Lukavečki nazočio je otvorenju dvodnevnog međunarodnog skupa „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi“ koji se u organizaciji Sveučilišta Sjever, Hrvatske udruge medicinskih sestara - Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i Hrvatske komore medicinskih sestara održava na Sveučilištu Sjever, Sveučilišnom centru Varaždin.

Skup je okupio više od 150 medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske.

„Koliko je skup važan, govori i njegova popunjenost, jer vidimo da se u ovoj dvorani traži mjesto više. U Varaždinu su se okupili medicinske sestre i tehničari iz cijele Hrvatske, eminentni stručnjaci i predavači, što potvrđuje koliko je ova tema bitna. Grad Varaždin podupire i kontinuirano podržava sve aktivnosti u pogledu javnozdravstvenih akcija jer nam je važno da razvijamo zdravu i kvalitetnu okolinu za naše sugrađane, a time i cjelokupnu zajednicu u gradu Varaždinu.“ – naglasio je Lovro Lukavečki.

Prof. dr. sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin Sveučilišta Sjever poželio je dobrodošlicu svim sudionicima: „Možda i nikada prije do pandemije koronavirusa nismo previše promišljali o infektivnim bolestima koje nas okružuju, a upravo je pandemija pokazala kolika je važnost jačanja zdravstvenog sektora, ali i stjecanja novih znanja. U današnje vrijeme, usprkos svim modernim tehnologijama, možemo biti suočeni s ugrozama i krizama, ali i izazovima kako čuvati svoje zdravlje i kontinuirano unapređivati zdravstvenu skrb.“

Pokrovitelji skupa su Ministarstvo zdravstva, Grad Varaždin i Varaždinska županija.