12. lipanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Dopuna obavijesti o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije će 15. lipnja 2023. godine na temelju Ugovora provoditi mjere adulticidne dezinsekcije komaraca i na javnim površinama u stambenom dijelu varaždinskih naselja Hrašćica, Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka, Črnec Biškupečki, Kućan Marof, Kućan Donji, Kućan Gornji i Zbelava.

Suzbijanje će se provoditi u terminu od 4:00-6:00 sati.

Dezinsekcija će se provoditi sa sintetskim piretroidom PHOBI SUPER PB koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva. Tretman suzbijanja će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja (ULV) s motornog vozila.

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole pčelari, ako na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.                           

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.