10. ožujak 2014.

Dobre vijesti za zakupce poslovnih prostora i korisnike javnih površina

vijeće2 web

10.03.2014. -Korisnici javnih površina za postavu terasa ugostiteljskih objekata u Varaždinu neće plaćati  porez za razdoblje od 01.11 do 31.03. naredne godine. Grad Varaždin prihvatio je inicijativu Obrtničke komore Varaždinske županije Udruženja Hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždina,  kojom se tražilo da se pomogne varaždinskim ugostiteljima, a svojim glasom „ZA“ poduprli su je i gradski vijećnici.
Odluka će već danas stupiti na snagu, što znači da će ugostitelji već od danas pa do kraja ožujka moći postaviti terase bez plaćanja poreza.

Kako bi pomogao poduzetnicima, Grad Varaždin odrekao se PDV-a koji se odnosi na zakupninu, a koji propisuje Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost.  Uvažavajući ekonomsku situaciju u kojoj se nalaze svi poduzetnici, donesena je odluka da se PDV neće dodavati na izlicitiranu zakupninu, već zakupnina utvrđena u natječaju u sebi sadrži i PDV.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća donešena je i odluka kojom se određuje porez za korištenje javnih površina za pokretnu prodaju putem vozila.  Dopunom Odluke o gradskim porezima predviđa se da se za pokretnu prodaju putem vozila na javno-prometnim površinama grada plaća  porez u paušalnom iznosu od 7.300,00 kuna po vozilu godišnje, 1.000,00 kuna po vozilu mjesečno odnosno 50,00 kuna po vozilu dnevno.