01. lipanj 2012.

DOBRA KREDITNA VIJEST ZA GOSPODARSTVENIKE

poduetnik image poduzetnik

01.06.2012. - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavila je novi Program kreditiranja razvoja gospodarstva i novi način provedbe kreditiranja poduzetničkih projekata kroz podjelu rizika HBOR-a i poslovnih banaka. Namijenjen je prvenstveno financiranju obrtnih sredstava za poduzetnike koji su se zbog objektivnih razloga, utjecaja financijske i gospodarske krize, našli u poteškoćama, a imaju najmanje 25% privatnog vlasništva i ostvaruju najmanje 10% prihoda na međunarodnom tržištu.
Namijenjeni su za podmirenje obveza prema vjerovnicima, a do 30% kredita može se koristiti i za izmirenje obveza prema financijskim institucijama.
Za dodjelu kvota kredita HBOR-a, poslovne banke će sudjelovati na aukcijama te će se njihove ponude rangirati prema visini ponuđene kamatne marže. Dio kredita iz sredstava HBOR-a odobravat će se u kunama uz kamatnu stopu od 1,8 posto godišnje. Poslovne banke će svoj dio kredita odobravati u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.
Krediti će se odobravati uz rok otplate do 3 godine uključujući poček do godine dana.
Za male i srednje poduzetnike HBOR kreditira i preuzima rizik do 40% iznosa ukupnog kredita uz jamstvo HAMAG Investa u iznosu od 80% glavnice kredita. Poslovna banka kreditira i preuzima rizik do 60% iznosa ukupnog kredita uz instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.
Podjela rizika za velike investicijske projekte provodit će se također u suradnji s poslovnim bankama putem postojećih kreditnih programa. U slučaju velikih investicija HBOR će kreditirati i preuzeti rizik do 50% iznosa ukupnog kredita, a poslovna banka kreditirat će i preuzeti rizik od najmanje 50% iznosa ukupnog kredita.
Kroz preuzimanje dijela rizika HBOR želi potaknuti poslovne banke na povećanje kreditnih plasmana u sektor gospodarstva te na taj način pokrenuti investicijski ciklus koji je preduvjet gospodarskog oporavka.
Sve ostale informacije možete pronaći  na stranicama Hrvatska banke za obnovu i razvitak – http://www.hbor.hr   ili  kontaktirati  HGK Županijsku komoru Varaždin.