30. srpanj 2014.

Do kraja godine Varaždin dobiva reciklažno dvorište

recikliranje image recikliranje

30.07.2014.- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Gradu Varaždinu 115.500,00 kn za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Varaždinu. Fond će tako u stopostotnom iznosu financirati dokumentaciju za projekt koji bi trebao profunkcionirati do kraja ove godine na Motičnjaku. Buduće varaždinsko reciklažno dvorište u skladu je s osnovnim načelnima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Nacionalne strategije zaštite okoliša, kao i europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša. Na reciklažnom dvorištu bit će omogućeno prikupljanje različitih vrsta otpada, na za to posebno predviđenom i izgrađenom mjestu koje će biti ustrojeno prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima.
Inače, do 31. kolovoza trebao bi završiti postupak javne nabave spremnika i specijalnih komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada kojim će nadograditi postojeći sustav primarne selekcije na mjestu nastanka. Njihovu nabavku također sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u iznosu od 40%. 17.000 posuda zapremine 10 L za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada u kuhinjama domaćinstava, 10.000  posuda zapremine 120 L za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada, 200  posuda zapremine 240 L za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada, 200  posuda zapremine 360 L za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada i 10.000 posuda zapremine 120 L za odlaganje otpadne plastike varaždinskim bi domaćinstvima trebalo biti podijeljeno do kraja listopada.
U Gradu Varaždinu primarna selekcija komunalnog otpada na mjestu nastanka provodi se od 2002. godine. Osim posuda za odlaganje miješanog komunalnog otpada i onih za odlaganje otpadnog papira, plastike i tetrapaka po domaćinstvima i poslovnim prostorima, na 170 lokacija u Varaždinu i prigradskim naseljima postavljeni su tzv. zeleni otoci za odlaganje otpadnog stakla. Od 2012. godine krupni otpad odvozi se na poziv i zahtjev korisnika, a od prošle godine na isti se način odvoze tekstil i otpadni metal.