03. travanj 2012.

DJEVOJKE, JAVITE SE U SAVJET MLADIH GRADA VARAŽDINA

03.04.2012. - Kako bi se osigurala adekvatna zastupljenost djevojaka, Grad Varaždin ponovno je raspisao javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za članove Savjeta mladih Grada Varaždina. Moraju biti u dobi od 15 do 29 godina, s prebivalištem na području grada Varaždina, a pravo predlaganja imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području grada Varaždina.
 

Valja uzeti u obzir kandidatkinje i kandidate koji svojim dosadašnjim radom uživaju ugled u društvu, ističu se moralnim, radnim i civilizacijskim vrijednostima.  Prijedlog, uz obrazloženje, mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.Prijedlogu je potrebno priložiti životopis, okvirni prijedlog programa rada, presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu kandidata, kao i izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

Rok za predaju kandidatura je 17. travnja, a primaju se pismenim putem na adresu: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, s naznakom "za Savjet mladih".

Savjet mladih Grada Varaždin činit će 9 članova s mandatom od 2 godine, a novi sastav mora potvrditi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.


Inače, prošlom Savjetu mladih mandat je istekao u siječnju ove godine, a na javni poziv za novi sastav, koji je bio raspisan krajem prošle godine, nije bila prijavljena niti jedna djevojka pa je zbog toga poništen.