17. prosinac 2018. | Autor: ddretar

Djed Mraz obradovao djecu prigradskih mjesnih odbora

Hou, hou, hoou! Dobar večer djeco! – pozdravljao je u ponedjeljak uvijek raspoloženi Djed Mraz djecu u varaždinskim prigradskim mjesnim odborima. 

Obradovao je  prvo djecu i njihove roditelje u  Hrašćici, a zatim je nastavio svoj put sa poklonima po mjesnim odborima Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka i Črnec. Djeca su radosno prihvatila njegov poziv pa se pjevalo i recitiralo, a on je našao za svako dijete lijepu riječ i skroman poklon jer oni pravi naći će se  na božićno jutro pod okićenim drvcem. Iako ima mnogo posla, najavio je da će u srijedu na molbu iz Grada Varaždina svakako obići svu djecu u društvenim domovima mjesnih odbora u 17 sati Zbelava , u 17:30  Donji Kućan, u 18  Gornji Kućan, 18:30 Kućan Marof i u 19 sati  7. Mjesni odbor Biškupec.