07. listopad 2019.

Dječji tjedan 2019.: Ljubav djeci prije svega!

7. listopada 2019. - Sretan Međunarodni dan djeteta

Dječji tjedan 2019.

I ove se godine diljem Hrvatske pa tako i u gradu Varaždinu obilježava Dječji tjedan u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana.

I zato ove godine Dječji tjedan:

• počinje u ponedjeljak, 7. listopada 2019. – Međunarodni dan djeteta

• završava u nedjelju, 13. listopada 2019.

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja manifestacija koja obuhvaća brojne aktivnosti namijenjene djeci, a koju u Varaždinu pod Koordinacijskim odborom "Grad Varaždin - prijatelj djece" provode Grad Varaždin, Društvo „Naša djeca“ Varaždin, Dječji forum za prava djeteta Društva Naša djeca, Dječji vrtić Varaždin, varaždinske osnovne škole, Pučko otvoreno učilište Varaždin, PU varaždinska, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, Društvo crvenog križa Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije,  Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin i ostali partneri.

 

Ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice.

Za moto Dječjeg tjedna 2019. koristi se lijepa i prepoznatljiva poruka, koja izražava odnos odraslih prema djeci:

Ljubav djeci prije svega!

 

Za djecu škola i vrtića u gradu Varaždinu pripremili smo sljedeće aktivnosti kako slijedi:

 

Pripovijedanje bajki i priča za djecu

Kratke radionice  plesnog i glazbenog karaktera

 

PONEDJELJAK, 7.10.

Otvaranje Dječjeg tjedna pismom za javnost u ime Dječjeg gradskog vijeća

Otvorena vrata radionica DND-a

UTORAK, 8.10.

Pripovijedanje priča na dječjim odjelima OB Varaždin, pripovjedačica Đ. Dropuljić

SRIJEDA, 9.10.

Pripovijedanje priča  u  Galeriji starih i novih majstora u Palači Sermage za predškolsku i školsku djecu, pripovjedačica Đ. Dropuljić

u  9 sati – Momotaro -  dječak iz breskve, japanska bajka,

u 10 sati – Ružno pače, H.C.Andersen

u 11 sati –Regoč, I.B.Mažuranić

Otvorena vrata radionica DND-a

ČETVRTAK, 10.10.

Pripovijedanje priča  u  Galeriji starih i novih majstora u Palači Sermage za predškolsku i školsku djecu, pripovjedačica Đ. Dropuljić

u  9 sati – Momotaro -  dječak iz breskve, japanska bajka

u 10 sati – Ružno pače, H.C.Andersen

u 11 sati –Regoč, I.B.Mažuranić

Otvorena vrata radionica DND-a

PETAK, 11.10.

PLESNO-GLAZBENE RADIONICE DND-a za niže razrede OŠ Varaždin  u prijepodnevnim  satima na Trgu kralja Tomislava i Trgu Miljenka Stančića

Otvorena vrata radionica DND-a