25. veljača 2014.

Članovi Stožera za zaštitu i spašavanje prihvatili smjernice za 2014. godinu

stožer zaštite i spašavanja

25.02.2014.- Analiza stanja zaštite i spašavanja na području grada Varaždina za 2013. godinu,  nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Varaždina u 2014. godini i informacija o konačnom nacrtu revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje grada Varaždina – teme su o kojima su danas raspravljali članovi Stožera zaštite i spašavanja na području grada Varaždina. Iz analize stanja za prošlu godinu načelnik Stožera Vjeran Radelić izdvojio je izvanredno stanje obrane od poplava u slivu Plitvica i Bednja u Jalkovcu, Črncu i Zagrebačkoj ulici, te velike štete uzrokovane podzemnim vodama u podrumima i javnim skloništima. Prošlu se godinu pamti i po prvim imenovanjima i edukacijama voditelja gradskih javnih skloništa.
Nakon što se sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Varaždina u 2014. godini složili svi članovi Stožera,  o tom će materijalu raspravljati i gradski vijećnici na sjednici Gradskog vijeća u ožujku.