19. studeni 2012.

Članovi dječjeg Gradskog vijeća kod gradonačelnika

dječje vijeće image dječje vijeće

19.11.2012.-Povodom Dana donošenja Konvencije UN-a o pravima djeteta, koji se diljem svijeta obilježava 20. studenog,  članovi Dječjeg gradskog vijeća koje djeluje pri  društvu „Naša djeca“ danas su se sastali s varaždinskim gradonačelnikom Goranom Habušem kako bi ga upoznali sa svojim aktivnostima.
Lucia Nježić, predsjednica dječjeg Gradskog vijeća, govorila je o projektu vršnjačke pomoći koji je pokrenut u V. osnovnoj školi, no ta se odlična ideja proširila i na svih ostalih 6 varaždinskih osnovnih škola. Cilj projekta bio je pomaganje učenicima s teškoćama, onima malo manje društvenima, a rezultirao je nagradom „Veliko srce Varaždina“.
Leon Žganec Brajša gradonačelniku je predao „knjigu“ komunalnih problema i propusta koje su detektirali varaždinski osnovnoškolci.
Paula Šimunčić obavijestila je gradonačelnika kako dječje Gradsko vijeće u svim varaždinskim osnovnim školama intenzivno radi na smanjenju otpada, no skrenula je pažnju i na velik problem vandalizma i ostavljanja otpada u skrivenim školskim i parkovnim kutcima, osobito preko vikenda, iza kojih ostaju razbijene boce, proliven alkohol, ali i iskorištene igle.
Od 90-ak dječaka i djevojčica s kojima su razgovarali, njih polovica bila je izložena nekom obliku nasilja u školama i to najviše tijekom školskih odmora. Taj su podatak gradonačelniku iznijeli Sara Bedeniković i Ivan Avirović, predloživši više predavanja o nasilju, kreativnih i interesnih radionica za djecu nasilnike.
Iznimno zadovoljan sastankom, gradonačelnik Habuš , obećao je mladim varaždinskim forumašima kako će „knjigu malih komunalnih problema i propusta“ predati u Upravni odjel za komunalni sustav i kako je riječ uglavnom o malim zahvatima, uvjeren je kako će se vrlo brzo riješiti i ispraviti. Dobije li Grad  bivši Dom željezničara za Centar za mlade, zajedno će s članovim dječjeg Gradskog vijeća i Savjeta za mlade osmisliti aktivnosti i programe u Centru.
U 14 članova dječjeg Gradskog vijeća, gradonačelnik je primio i 7 voditeljica dječjih foruma te voditeljicu dječjeg Gradskog vijeća. S njim su bili i zamjenik gradonačelnika Vjeran Radelić i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ružica Radelić.