18. siječanj 2024. | Autor: dd

Cjelokupna imovina Grada Varaždina vidljiva je svima

U skladu proklamirane transparentnosti kao i zahtjeva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Grad Varaždin je kompletirao registar imovine i učinio ga dostupnim na Središnjem registru državne imovine. Na web stranici Središnjeg registra državne imovine SRDI https://registarimovine.gov.hr/web/guest/javni-preglednik  u polje „OBVEZNIK“ dovoljno je upisati „Grad Varaždin“ kako bi se dobio detaljan pregled gradske imovine.

Grad Varaždin je time među prvima u Hrvatskoj u ispunio zakonsku obavezu, a što je još važnije, učinio podatke o svojem vlasništvu transparentnima i dostupnim svim zainteresiranim građanima.

I dok mnogo gradova i općina ili je tek u početnoj fazi upisivanja, Grad Varaždin je u svojoj bazi ažurirao 2584 jedinice imovine prema propisanom razmjenskom formatu čime je moguće u središnjem registru ažurirati jednu ili sve jedinice imovine.  Na portalu SRDI moguće je lako provjeriti pa gradovi poput Zagreba

Grad Varaždin je također putem Upravnog odjela za gradnji i komunalno gospodarstvo je razvio  Geografsko informacijski sustav Grada Varaždina koji je namijenjen djelatnicima gradske uprave kao krajnjim korisnicima u svrhu uvida, dohvata, analize i održavanja aktualnih podataka o prostoru i planovima uređenja prostora. Baza imovine Grada, skraćeno BIG kao sastavni dio GIS-GV sustava je web aplikacija, a uvid u prostorne podatke omogućen je i građanima putem web GIS portala  https://gis.varazdin.hr/

Nakon provedenih katastarskih izmjera svih katastarskih općina na području Grada Varaždina, te sređenog stanja u zemljišnim knjigama i katastru svi podaci u BIG-u su prekontrolirani i usklađeni sa zemljišnom knjigom. Matični podaci o imovini predstavljaju registar imovine, a svi podaci o imovini su također upisani u bazu Središnjeg registra državne imovine.

Naime, Zakon o Središnjem registru državne imovine propisuje da središnji registar predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne imovine, a pod pojmom državne imovine se smatra i  imovina jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Sređene zemljišne knjige, katastar, te ažurirani podaci u sustavima BIG, odnosno GIS-GV a sada i dostupnost putem SRDI  bitne su pretpostavke za daljnje planiranje i razvoj Grada Varaždina koji u tom segmentu uprave spada u najnaprednije u Hrvatskoj.

U svijetlu zakonskih promjena kojima se od nedavno omogućuje županijama, gradovima i općinama upravljanje državnom imovinom Grad Varaždin se pokazao spremnim i sposobnim kvalitetno obavljati taj posao. Kako je predviđeno zakonom, gradonačelnici mogu, uz prethodni zahtjev prema županiji, donijeti odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninama čija je procijenjena vrijednost ili je ukupni iznos procijenjene naknade niži ili jednak iznosu od 130.000 eura dok će o nekretninama vrijednosti do milijun eura odlučivati Gradsko vijeće.