04. srpanj 2019.

Čestitke novoizabranom predsjedniku Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, gradonačelnik Ivan Čehok danas je čestitao  novoizabranom predsjedniku Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina, gospodinu Mili Sekuliću.

Gospodinu Sekuliću to je već treći mandat obnašanja dužnosti predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Varaždina.  Vijeće je konstituirano dana 6. lipnja 2019. godine. Vijeće čini petnaest članova, vijećnika,  od čega je ukupno osam žena, što iznosi 51 % ukupnog članstva.  Zamjenica predsjednika Vijeća je gospođa Jagoda Kralj Novak.  Gradonačelnik i predsjednik Vijeća razgovarali su o  učvršćivanju odnosa između srpske zajednice u gradu  Varaždinu i programu rada za 2020. godinu. Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Varaždina zadovoljno je  sa suradnjom sa Gradom Varaždinom i odnosom prema srpskoj zajednici u cjelini.