16. ožujak 2017. | Autor: [email protected]

Budući diplomati posjetili Varaždin

Grupa mladih studenata, diplomata koji će uskoro primiti službu u Hrvatskoj u srijedu je posjetila Varaždin.

Wylita Bell, Katherine Leahy i Matthew Warin prolaze tečaj učenja hrvatskog jezika i upoznavanja Republike Hrvatske. U sklopu tog programa zajedno sa svojom profesoricom Lenom Feric izrazili su želju pobliže se upoznati s poviješću te situacijom u Varaždinu. Osim prijema u Gradskoj vijećnici gdje su razgovarali sa zamjenikom gradonačelnika Vjeranom Radelićem i djelatnicima gradske uprave, posjetili su Stari grad, Tehnološki park, Studentski centar i Sveučilište Sjever. Izrazli su veliko zanimanje za sve aspekte života građana Varaždina te pokazali zavidno znanje hrvatskog jezika.