08. lipanj 2022. | Autor: dd

Bosilj: Varaždin će biti spreman za povlačenje preko 200 milijuna kuna putem ITU mehanizma

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina danas, u srijedu 8. lipnja 2022. godine  održana je četvrta po redu radionica na kojoj su građani, predstavnici institucija, ustanova i poduzeća te mjesnih odbora mogli dati svoje prijedloge i ideje o Strategiji razvoja urbanog područja.  

Podsjetimo, Grad Varaždin sjedište je urbanog područja koji obuhvaća i gradove Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice te Općina Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica. Urbano područje Varaždin jedno je od najvećih u Republici Hrvatskoj, jer ima najveći broj mogućih JLS-ova koje su se smjele uključiti.

Veliki odaziv građana na radionicu o Strategiji razvoja urbanog područja

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Neven Bosilj  bio je izuzetno zadovoljan odazivom građana na današnju radionicu te je izjavio:  Ova današnja radionica nije tu samo da se zadovolji forma već će prijedlozi i ideje naših građana pomoći da se izradi kvalitetna Strategija razvoja urbanih područja koja mora biti gotova do listopada ove godine. Zbog kašnjenja države ovaj program 2021. – 2027. nažalost će započeti tek sljedeće godine, a Varaždin će biti potpuno spreman da krene s povlačenjem preko 200 milijuna kuna koji će nam biti na raspolaganju. Imamo puno projekata koje planiramo realizirati kroz ITU mehanizam zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave koji su uključeni u urbano područje – naglasio je gradonačelnik Bosilj.

 

Na samu radionicu ali i Strategiju razvoja urbanog područja osvrnula se i pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina Slađana Miočić.

- Ideja današnje radionice je uključivanje naših građana  u proces izrade Strategije. Važno nam je da se skupi što više dobrih ideja od naših građana, uz ideje koje imamo mi kao nositelj ovog urbanog područja. Važno je i otvaranje dijaloga između politike, donositelja odluke i građana, ali  i shvaćanje zajedničkog interesa područja, odnosno što ukupna zajednica može imati dobrog od tih projekata i što može pokrenuti daljnji razvoj ovog područja - naglasila je pročelnica Miočić te objasnila kako svi projekti moraju biti kreativni i dugoročno održivi te dati dodanu vrijednost cijelom području. Također, moraju biti što bolje integirani i to ne samo teritorijalno već i sadržajno kako bi imali što bolje rezultate prilikom prijava za financiranje.  

 

Odazivom i reagiranjem građana bila  je zadovoljna i direktorica međunarodne agencije za razvoj Mara d.o.o. Jelena Kučan:  - Današnji odaziv građana pokazuje nam da je ljudima stalo da daju svoje prijedloge i da žele biti dio politike razvoja. Danas su na ovoj radionici sudionici mogli dati svoje ideje za oblikovanje strateških ciljeva i vizije razvoja. Radionica je bila vrlo interaktivna, ljudi su davali svoje prijedloge i bili su zaista aktivno uključeni. Na dosad održanim radionicama prikupili smo puno korisnih informacija, tako da se i ovim putem zahvaljujem građanima što su se uključili u naše radionice. – navela je Kučan.

 

U izradu Strategije razvoja urbanog područja uključeno je i Koordinacijsko i Partnersko vijeće, planirane su i radionice s načelnicima i gradonačelnicima i svim relevantnim institucijama i tijelima i ono što je posebno važno stalna uključenost građana. Obrasci za dostavu mišljenja bilo kada i u bilo koje vrijeme dostupni su i na internetskoj stranici ITU-a, a danas će biti objaviti i obrazac za unos integriranih strateških velikih projekata.