26. travanj 2019. | Autor: ddretar

Besplatno organsko gnojivo za poljoprivredne obitelji i udruge

Na sajmištu u Biškupcu u petak je počela podjela 75 tona organskog gnojiva poljoprivrednim obiteljima, vrtlarima i udrugama u Varaždinu. 

Ukupno 154 obitelji i udruge Gredica i Grabanički vrtovi podijelit će besplatno gnojivo u vrećama od po 20 kilograma. Iz gradskog proračuna za provođenje te mjere kojom se potiče građane na vlastitu proizvodnju hrane, zdrav način života i stavljanje u funkciju neobrađenog zemljišta izdvojeno je 147 tisuća kuna.

 

Građanima i novinarima okupljenih na početku podjele gnojiva obratio se i gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok: Ipak ima ljudi koji rade na svojim okućnicama, vrtovima i poljoprivrednim površinama. Akcija će se nastaviti. Nažalost, osam godina kad nisam bio gradonačelnik nije bilo podjele gnojiva, a sada ponovo nastavljamo tu inicijativu jer je interes velik. Ljudi su zadovoljno, a ovo je jedna simbolička pomoć grada jer grad nije nadležan za poljoprivredu. Ovo je organsko gnojivo kojim se uklapamo u „nitratnu direktivu“. Brinemo da se ne zagađuje okoliš a opet pomažemo ljudima da imaju veće prinose. Ljepše okućnice, ljepši grad , zadovoljni građani – zaključio je obraćanje građanima gradonačelnik na podjeli gnojiva u Biškupcu.

GRAD VARAŽDIN

POTICANJE PROIZVODNJE HRANE ZA VLASTITE POTREBE

 

Grad Varaždin je provođenjem mjera poticanja građana na proizvodnju hrane za vlastite potrebe preuzeo aktivnu ulogu u primicanju zdravog načina života i ponovnog stavljanja u funkciju neobrađenog zemljišta na području Grada.

Kroz program će biti podijeljeno ukupno 75.000 kg organskog peletiranog gnojiva domaćinstvima koja imaju zemljište pogodno za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi).

Gnojivo je nabavljeno postupkom javne nabave od TD FIDOS d.o.o. iz Doljana, a samo gnojivo je s jedne farme u okolici Koprivnice i prema svojim karakteristikama može se koristiti i za ekološku proizvodnju.   

 Na javni poziv za dodjelu gnojiva javila su se ukupno 153 domaćinstva kojima će se gnojivo podijeliti na temelju broja članova domaćinstva i ukupne površine zemljišta koju posjeduju. Premda je poticaj namijenjen proizvodnji hrane za vlastite potrebe u obračun je uzeta maksimalna količina zemljišta od 1 ha (10.000 m2).

Prilikom odabira vrste gnojiva rukovodili smo se činjenicom da se cijelo područje Grada Varaždina nalazi u zoni Ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, u kojima je ograničena upotreba dušičnih gnojiva.

Gnojivo koje će se podijeliti građanima ima više od 55% organske tvari  koja će pridonijeti povećanju sadržaja humusa u tlu koji pozitivno utječe na smanjeno ispiranje dušika, a s druge strane gnojivo sadrži svega 2-3% dušika.

Za ovu mjeru poticanja Grad je izdvojio ukupno 146.193,75 kn.

Gnojivo će se dijeliti domaćinstvima zaključno do 4. svibnja 2019. godine.

U Varaždinu, 26. travnja 2019.