12. prosinac 2019. | Autor: Martina Gradečak

Besplatni pravni savjeti pravne klinike

Dana, 12. prosinca 2019. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, održan je treći/zadnji u ovoj godini krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2019./2020.

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojali su građanima Grada Varaždina pomoći pružanjem besplatnih pravnih savjeta,  primjenom svog dosada stečenog znanja.

Slijedeći, četvrti krug održavanja Pravne klinike predviđen je 16-og. siječnja 2020. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo). Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na besplatan broj telefona 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.