02. ožujak 2022. | Autor: Martina Gradečak

BESPLATNI PRAVNI SAVJETI PRAVNE KLINIKE 2021./2022. (17. ožujka 2022.)

Nastavlja se dugogodišnja suradnja Grada Varaždina i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Projektom „Vanjske klinike“ građanima će biti omogućena usluga besplatni pravni savjeti od strane studenata završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Peti termin, od ukupno predviđenih sedam bit će održan u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo),  dana 17. ožujka 2022. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na  besplatan broj telefona 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.

Pri održavanju klinike strogo će se voditi pažnja o protuepidemijskim mjerama (distanca, obavezno nošenje maske, dezinfekcija ruku i prostora, korištenje rukavica radi primanja dokumenata i drugo). Stoga molimo građane da budu odgovorni u pridržavanju navedenih mjera.