17. ožujak 2015.

Besplatne savjetodavne usluge poduzetnicima

konzultin

17.3.2015. – Poduzetnik ste, imate ideju kojom želite privući novac iz nekog od fondova, a ne znate kako je realizirati? Javite se Agenciji Sjever-Dan. Naime, za sva pitanja, informacije i pomoć vezane za projekte i natječaje, domaće i one Europske Unije, a vezane za privlačenje sredstava iz fondova,  svakog će petka djelatnici agencije biti na raspolaganju besplatnim savjetima od 09.00 do 14.00 sati na adresi Trg bana J. Jelačića 17. Obavezna je prethodna rezervacija točnog termina na broj telefona  042/213-700.Ove aktivnosti temelje se na Programu poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2015.- 2017. godine Grada Varaždina i Programa rada Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o. Varaždin za 2015. godinu predviđeno je pružanje savjetodavnih usluga poduzetnicima koju će provoditi spomenuta agencija.