21. ožujak 2019.

„Baraka za dijalog“ - preporuke i zaključci mladih

U Centru za mlade danas su javnosti predstavljeni zaključci i preporuke projekta “Baraka za dijalog” o prostorima i programima za mlade.

„Baraka za dijalog“, projekt financiran kroz Erazmus +, otvara pitanja dostupnosti fizičkih prostora koji doprinose osobnom, kulturnom i političkom razvoju mladih: model upravljanja prostorima za mlade, adekvatnost prostora za mlade, rad s mladima unutar prostora za mlade kao poticaj za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, korištenje virtualnih prostora, kao i aktivna participacija u društvenim procesima na razini EU.

Dvadesetak mladih okupilo se proteklih dana u Centru za mlade te su sa donosiocima odluka u Gradu, metodom strukturiranog dijaloga,  izradili preporuke i zaključke o prostorima i programima za mlade. Tea Podbojec, savjetnica Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina  i Rok Čepin, predsjednik Vijeća učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, upoznali su javnost s zaključcima koji su konkretni  doprinos budućim gradskim programima i projektima za mlade.

Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika tom je prilikom naglasila kako je ovo vrlo vrijedan dokument za Grad, a preporuke navedene u  dokumentu Grad će pokušati realizirati u što kraćem roku. Na predstavljanju su sudjelovali i Mirna Kezele, pročelnica upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo i Nino Preložnjak, koordinator kandidature Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021.