02. listopad 2023. | Autor: dd

Ažuriranje baze podataka korisnika "Dječjih božićnica"

 

Grad Varaždin poziva roditelje/posvojitelje/skrbnike/staratelje djece rođene od 01. siječnja 2006. godine, koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina, da podnesu zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“.

Zahtjev se nalazi na web stranici Grada www.varazdin.hr/bozicnice. Molimo da roditelji posvojitelji/skrbnici/staratelji putem aplikacije na web stranici, upisom OIB-a djeteta provjere da li se dijete nalazi u bazi podataka Grada Varaždina.

 

Ukoliko se dijete nalazi u bazi podataka i podaci su točni, nije potrebno ispunjavati Zahtjev niti poduzimati bilo kakve daljnje radnje.

 

Roditelji/posvojitelji/skrbnici/staratelji koji nisu u mogućnosti ispisati Zahtjev, isti mogu podići na privremenoj adresi Grada Varaždina u Palači Patačić, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin.

 

Zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“ predaje se do 16. listopada 2023. godine do 12,00 sati. Nakon navedenog roka podnašanje zahtjeva više neće biti moguće.

 

Korisnici dječjih božićnica koji prošle godine iste nisu podignuli, izbrisani su iz registra korisnika te moraju ponovno predati zahtjev.

 

Roditelji koji će podnijeti zahtjev za donaciju za novorođeno dijete nakon roka za predaju zahtjeva za ažuriranje baze podataka korisnika „dječjih božićnica“, a sve do 31. prosinca 2023. godine, bit će upisani u bazu po službenoj dužnosti.