18. veljača 2021. | Autor: ddretar

Avioni ponovo polijeću s varaždinskog aerodroma

U srijedu su nad Varaždinom ponovo letjeli avioni koji su poletjeli s varaždinskog aerodroma i nad centrom grada  izveli bučan „pozdrav gradu“. Aktivnosti na varaždinskom aerodromu rezultat su suradnje Grada Varaždina, Aerokluba Varaždin i gradskog poduzeća Parkovi.

Nakon isteka višegodišnjeg zakupa od strane austrijsko-hrvatske tvrtke Diamond Aviatioin Center, već tijekom primopredaje varaždinskog aerodroma Grad Varaždin je donio odluku da se aerodrom da na čuvanje i upravljanje Parkovima i Aeroklubu Varaždin. Samo nekoliko sastanaka predstavnika Aerokluba i direktora Parkova sa zamjenikom varaždinskog gradonačelnika Zlatanom Avarom bilo je dovoljno da se definiraju sve aktivnosti za nesmetano polijetanje sportsko-turističkih zrakoplova.

Parkovi će prije svega kositi travu te čistiti pistu, što će im se nadoknađivati sukladno cjeniku i sredstvima koja im je odobrio Grad Varaždin.  Kratkoročni plan je da uzletno sletna staza i ostale manevarske površine opet budu u funkciji te da Varaždin i dalje bude na listi letačkih destinacija. Za početak će se nastaviti sa školom letanja, a zatim se očekuje da će se pista moći koristiti i za komercijalne letove, prije svega onih poduzeća koja ovdje imaju svoje tvornice.

Aeroklub Varaždin će pomoći u stručnom dijelu prilikom ishođenja potrebnih licenci, i dozvola te stručnim savjetima. Ovakvim prijelaznim načinom upravljanja omogućen je nesmetan nastavak letačkih aktivnosti do trenutka kada se steknu uvjeti za ishođenje svjedodžbe aerodroma od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Bitno je istaknuti da Aeroklub Varaždin prošle godine proslavio 90 godišnjicu postojanja i rada. Grad Varaždin, Aeroklub Varaždin i poduzeće Parkovi imaju ozbiljno partnerstvo što dokazuje i činjenica da neki od sportsko-turističkih zrakoplova već danas s varaždinskom aerodroma odlaze na duge rute prema Splitu, Dubrovniku, Bugarskoj i drugim destinacijama.