29. listopad 2018.

Anonimna anketa u svrhu izrade Plana urbane mobilnosti Grada Varaždina

Poštovane, poštovani

drage sugrađanke/dragi sugrađani

Grad Varaždin radi na poboljšanju održive urbane mobilnosti, redukciji cestovnog motornog prometa, povećanju sigurnosti cjelokupnog prometa, poboljšanju kvalitete zraka i poboljšanju uvjeta za održive oblike prometovanja – pješačenje i bicikliranje. Za postizanje tog cilja, u okviru europskog projekta "City Walk", gradska uprava Grada Varaždina je između ostaloga, pokrenula izradu Plana urbane mobilnosti Grada Varaždina.

Molimo Vas pomognite Vama i nama u provedbi ove ankete.

Ukoliko ne želite dati odgovor ili ne znate - molimo ostavite prazno.

Hvala Vam. Sveučilište Sjever & Grad Varaždin

 

"City walk"/ANKETA