02. ožujak 2018.

Anketa za optujsku - projekt MAPS

Grad Varaždin provodi projekt MAPS – Military assets as public spaces kroz kojeg u mreži s još devet europskih gradova zajedničkim snagama, razmjenom iskustava te uz pomoć međunarodnih stručnjaka programa URBACT III Europske unije želi stvoriti održivi plan razvoja i revitalizacije dijela vojarne u Optujskoj ulici.

Projektom će se stvoriti Integrirani akcijski plan razvoja jugoistočnog dijela vojarne u Optujskoj ulici (na križanju s Fabijanskom ulicom), na prostoru od 4 hektara s 13 zgrada, kojima će se dati nove javne funkcije. Program URBACT metodološki posebnu pažnju pridaje uključivom, participativnom pristupu svih društvenih skupina u stvaranju i donošenju razvojnih planova, a dokument kojim će se utvrditi budućnost tog bivšeg vojnog prostora kreira se uz lokalnu grupu podrške Urbactovom programu (ULG), sastavljenu od širokog spektra dionika.

Važan dio projektnih aktivnosti je i istraživanje ideja, potreba i prijedloga koji bi budući razvojni dokument učinili još održivijim i relevantnijim te je stoga, kao dio projektnih aktivnosti MAPS-a, osmišljena i kroz mjesec ožujak provedena anketa kroz koju se, u skladu sa sloganom projekta „Optujska je TU, a TI?“ od građana Varaždina dobila povratna informacija o tome kakvu javnu funkciju žele vidjeti na tom vrijednom, a sada neiskorištenom prostoru.

Mišljenja i prijedlozi građana Varaždina te  ideje iznesene u anketi pridonijet će kreiranju dokumenta na temelju kojeg će se, za civilne potrebe preostali prostor vojarne u Optujskoj pretvoriti u novo žarište gradskog života i kulture.