21. prosinac 2022. | Autor: dd

Anketa o urbanoj mobilnosti

Grad Varaždin u suradnji sa Sveučilištem Sjever provodi anketu među građanima koja se odnosi na poboljšanju održive urbane mobilnosti.

LINK NA ANKETU: https://forms.gle/iy9UhYMAJKrekoFr7

Riječ je ponajprije o anketi i pitanjima koja se odnose na redukciji cestovnog motornog prometa, povećanju sigurnosti cjelokupnog prometa, poboljšanju kvalitete zraka i poboljšanju uvjeta za održive oblike prometovanja – javnog prijevoza, pješačenja i bicikliranja.

Za postizanje tog cilja, gradska uprava Grada Varaždina je između ostaloga, pokrenula Reviziju Plana urbane mobilnosti Grada Varaždina izrađenog 2018. godine.

Pozivamo sve građane da se uključe u taj proces i ispune anketu koja je dostupna na:

https://forms.gle/iy9UhYMAJKrekoFr7