30. siječanj 2019. | Autor: Mirna Kezele

"Aktivni u zajednici"

Danas je u Gradskoj vijećnici predstavljen program „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ za 2019. godinu. Predstavljanju programa nazočili su i aktivno sudjelovali predstavnici udruga, ustanova, vrtića i škola sa područja grada Varaždina.

Grad Varaždin podupire program Zaklade Zamah koja u okviru programske suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i u 2019. nastavlja provedbu programa „Aktivni u zajednici“. U razdoblju od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019. u 15 odabranih lokalnih zajednica s područja 5 županija, uključujući Varaždinsku županiju, kao partneri namjeravaju intenzivno surađivati s organizacijama s ciljem da se osnaži društveni kapital zajednice, financijski i organizacijski ojačaju organizacije, uspješnije provode projekti u zajednici, organiziraju kampanje i akcije te da organizacijama/ustanovama koje će sudjelovati u programu pruže mogućnost za usvajanjem novih znanja i vještina koje su potrebne za uspješniji rad u zajednici.

Mogući korisnici navedenog programa su udruge, osnovne i srednje škole, srednje strukovne škole, vrtići, pučka otvorena učilišta, muzeji, knjižnice.

 

Više o programu možete naći na ovdje.