25. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Ako su dugovi podmireni, opomena je nevažeća

Na adrese manjeg broja građana Varaždina proteklih dana stigle su opomene za neplaćanje komunalne naknade.

U njima se građani pozivaju da u roku od 8 dana podmire dug. Međutim, neki su građani u međuvremenu podmirili dug ili su ga platili na vrijeme pa opomena nije osnovana. Ukoliko su građani u međuvremenu podmirili dugovanje, upozoravaju iz Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina, takvu opomenu mogu smatrati nevažećom. Ukoliko žele razjasniti bilo kakve nejasnoće u vezi plaćanja komunalne naknade i opomena, građani mogu to učiniti i telefonom. Brojevi telefona u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu na koje se građani mogu javiti su: 201-424; 201-442; 201-447.