23. lipanj 2022. | Autor: dd

Adulticidna dezinsekcija komaraca

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provodit će 27. - 29. lipnja 2022. godine mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada od 4:00 - 6:00 sati u Varaždinu prema slijedećem rasporedu: 

 

 

 

 

27.06.2022.

2. mjesni odbor (omeđen ulicama Vilka Novaka, Adolfa Wiesserta, Miškinina, Međimurska, Merlićeva, Petra Krešimira IV., Anina), 1. mjesni odbor (omeđen ulicama: Baruna Trenka, Viktora Cara Emina, Halllerova aleja do ulice R. Hercega, Graberje, Stanka Vraza, Kapucinski trg, Augusta Cesarca, Petra Preradovića, Kukuljevićeva) 7. mjesnog odbora (omeđen ulicama: Zagrebačka od pružnog prijelaza prema Turčinu, Biškupečka, Gospodarska, Plitvička, Sajmišna, Sportska ulica)

28.06.2022.

3. mjesni odbor (omeđen ulicama: Prešernova, Kozarčeva, Frana Supila, Zagrebačka do pružnog prijelaza, Krešimira Filića, Vidovski trg) i 4. mjesni odbor (omeđen ulicama: Ratimira Hercega, Trakošćanska, Ive Režeka, Braće Slukan, Vladimira Vidrića, Vodovodna ulica)

29.06.2022.

5. mjesni odbor (omeđen ulicama: Hallerova aleja od ulice Gustava Krkleca, Krste Hegedušića, Optujska, Ante Starčevića, Široke ledine, Franje Seljana, Augusta Harambašića, Fabijanečka), 6. mjesni odbor (omeđen ulicama: Koprivnička, Ruđera Boškovića, Ognjena Price, Frana Kurelca, Trg Matije Gupca, Trg Pavla Štoosa, Bombellesova cesta, Međimurska),  Dravski bazeni, šetnica uz Dravski kanal

 

Dezinsekcija će se provoditi  sa sintetskim piretroidom INDUSECT EC, koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva. Tretman suzbijanja će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja (ULV) sa motornog vozila. Dezinsekciju će provoditi sljedeći djelatnici:

 

Božidar Putarek, dipl.san.ing.

Roko Novak, dipl.san.ing.

Tomislav Horvat, san.teh.

Domagoj Kelemen, kem.teh.

 

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole  pčelari ukoliko na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika.

 

/upload/2022/06/raspored_tretiranja_komaraca_62b439262b519.pdf